HOME      QUIZ 1        Wil je het nóg een keer proberen? OK!

vraag 1   Tot welk alfabet behoren de letters: 'zayin, samek, qoph, kaph, sade'?

    FENICISCH ALFABET KOPTISCH ALFABET

vraag 2   Wat zijn 'Ostraka'?

    PLANKJES (waarop je kon schrijven) SCHERVEN VAN ONGEGLAZUURD AARDEWERK

vraag 3   In welk stadje werden de eerste getuigenissen van het schrift ontdekt?

    OEGARIT DJEMDET NASR

vraag 4   In augustus 1799 schreef Le Courrier d'Egypte: ‘Deze steen is van groot belang voor de studie van de 
              hiërogliefen en is misschien zelfs de sleutel voor de ontcijfering ervan’
.    

           Over welke steen had men het in die krant?

    DE STEEN VAN ROSETTE DE STEEN VAN ESNA

vraag 5   Wat betekent de term 'Boustrophedon'?

    GRIEKS ALFABET PLOEGSCHRIFT

vraag 6   Wat betekent de term 'Garalden'?

    BOEKEN LETTERTYPES

vraag 7   Aan welk volk wordt de uitvinding van het schrift toegeschreven?

    CHINEZEN SOEMERIËRS

vraag 8   Welke geleerde ontcijferde het hiërogliefenschrift?

    JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION RAWLINSON

vraag 9   In welk geschrift werd het Gilgamesj-epos geschreven?

    HEBREEUWS SCHRIFT SPIJKERSCHRIFT

vraag 10 Wie was Alcuinus van York?

    EEN MIDDELEEUWSE MONNIK EEN GELEERDE in dienst van KAREL DE GROTE