HOME

Een niet zo fatsoenlijke schoolmeester

De onderwijzer-schrijvers aan de Sumerische school waren gewoonlijk, zoals dit schrijversbeeldje uit Lagasj (de waardigheid straalt er van af), een toonbeeld van fatsoen! Maar een tekst, geschreven in het jaar 2000 voor Christus, onthult dat zelfs de meest oprechte schoolmeester soms bezweek voor vleierij. Het verhaal gaat over de mislukkingen van een niet al te vlotte leerling, die vaak stokslagen kreeg omwille van zijn traagheid, slordige kledij en slecht handschrift. 'Mijn onderwijzer beleeft weinig plezier aan mij!' klaagde hij.

Maar, wat de leerling aan kennis tekort kwam maakte hij weer goed in diplomatiek opzicht. Hij stelde zijn vader voor de onderwijzer uit te nodigen op een etentje. De vader deed het. Hij ontving de onderwijzer hartelijk, gaf hem een nieuwe tunica en stak hem wat geld toe. Overdonderd door deze goedgeefsheid richtte de onderwijzer zich tot zijn leerling en merkte daarbij op: 'Je hebt je huistaak héél goed gemaakt! Je kent er wat van!'

Foto: Beeldje van Dudu (de schrijver), begin derde millennium v. Chr., grijze steen, Irak Museum, Bagdad (Hirmer Fotoarchiv, München).


Beeldje van Dudu (de schrijver).