Je kan zelf de achtergrondkleur van de pagina instellen.

             HOME        

2009! Internationaal jaar van de creativiteit!

Linker of rechter hersenhelft?

Beredeneer je alles? Of ga jij eerder op je gevoel af?

Kijk naar de ballerina.
Danst ze met de klok mee? Of juist tegen de klok in?

Als je de ballerina met de wijzers van de klok mee of rechtsom ziet draaien, dan gebruik je eerder je rechter hersenhelft.
Als je de ballerina tegen de wijzers van de klok in of linksom ziet draaien, dan gebruik je eerder je linker hersenhelft.

De meeste mensen zien de ballerina tegen de klok in draaien. Een kleine groep mensen kan de ballerina zowel linksom als rechtsom zien draaien. Probeer ook maar eens of je dit lukt.

Nee, dit is geen grap. Niet iedereen ziet de danseres op dezelfde manier draaien! En nee, het is ook niet de computer die je om de tuin leidt. Het is een eenvoudige kleine test om te weten te komen of je meer gebruik maakt van je linker hersenhelft (rationeel) dan wel van je rechter hersenhelft (creatief). Deze test is ontwikkeld op de Amerikaanse Yale Universiteit tijdens een vijf jaar durend onderzoek naar de hersenfuncties van mensen.

Onze hersenen bestaan dus uit twee helften, elk met een verschillende functie. In onze denkprocessen helpt de linker hersenhelft ons met de logische en pragmatische zaken (de verstandelijke dingen). De rechter hersenhelft zorgt meer voor de creativiteit en het gevoel. Hoewel iedereen natuurlijk beide hersenhelften heeft, zie je toch dat de meeste mensen een voorkeur voor één van beide hersenhelften ontwikkeld hebben.

Twee hersenhelften

FUNCTIES VAN DE HERSENHELFTEN

Functies van de hersenhelften

Eigenschappen van de linker hersenhelft

 • Verbaal: beschrijven, definiëren, d.m.v. woorden aanduiden.
 • Analytisch: waarnemingen stap voor stap en deel voor deel uitpluizen.
 • Symbolisch: weergave d.m.v. symbolen.
 • Abstract: gebruikt een geselecteerd deeltje om het waargenomen geheel weer te geven.
 • Tijdgebonden: stapsgewijs, het een na het ander, alles heeft zijn tijd, stipt.
 • Rationeel: verstandelijk concluderend op grond van feitelijkheden (dit en dit, dus dat).
 • Digitaal: rekenkundig gebruik van getallen.
 • Logisch: het een volgt onvermijdelijk uit het ander.
 • Lineair: het ander volgt rechtstreeks op het een, wat vaak leidt tot convergente conclusies.
 • Rechtshandig, aansturend, hoekig; 1, 4, 7, modernistisch, gemakkelijk te bevatten, correct, krachtig, polderlandschap, stratenplan, Bauhaus, piramide, toren, zakelijk, mannelijk, nuchter.

Eigenschappen van de rechter hersenhelft

 • Non-verbaal: besef van dingen, uitermate geringe correctie met woorden.
 • Synthetisch: waarnemingen worden tot een geheel samengevoegd.
 • Concreet: refereert aan de dingen in de toestand zoals ze op dat moment zijn.
 • Analoog: ontdekt overeenstemmingen en begrijpt figuurlijke correlaties.
 • Los van tijd: zonder gevoel van tijd.
 • Non-rationeel: behoeft geen rationele of feiten-basis, is bereid om van een beslissing of oordeel af te zien.
 • Ruimtelijk: ziet waar dingen betrekking hebben met andere dingen en hoe delen zich tot een geheel samenvoegen.
 • Intuïtief: vult leemten op door plotselinge inzichten, vaak gebaseerd op onvolledige patronen, systemen, modellen, gevoelens of imaginaties.
 • Holistisch: ziet iets ineens als een geheel, neemt volledige patronen en structuren waar, wat vaak leidt tot divergente conclusies.
 • Rechtshandig, beweegt, gebogen; 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, soepel, speels, complex, fantasierijk, arabesk, organisch, barok, Gaudi, decoratief, floraal, vrouwelijk, elegant, zwierig, dromerig, heuvellandschap, meren en riviertjes.

                     Lees verder

Interessante links

http://www.grafischburo.be/brein/ndl/computer.htm

http://www.balancedmind.nl/braintraining/het-rechterbrein-neemt-het-over.htm

http://www.skepsis.nl/linkerbrein.html

http://www.123test.nl/brein

http://educatie-en-school.infonu.nl/studievaardigheden/29036-tekenen-leer-switchen-tussen-je-hersenhelften.html

http://www.lifebuilding.nl/linker_rechter_hersenhelft.aspx

http://web.mac.com/beelddenken/site/homepage/Artikelen/2007/12/29_Sterke_rechter_
hersenhelft.html

http://www.synergy-at-work.nl/downloads/funct_hersenhelften.pdf

TOP