Je kan zelf de achtergrondkleur van de pagina instellen
Google

Home


wegwijzer 2
wegwijzer 3

ANGLAISE of COPPERPLATE

17de en 18de eeuw
Wegwijzer 1

Het verschijnen van de Anglaise of Copperplate als kalligrafische stijl moet binnen de context van de Engelse geschiedenis bekeken worden. Twee belangrijke factoren hebben het ontstaan van dit schrift in de 17de eeuw bevorderd:

1) de positie van Engeland als voornaamste economische macht en

2) de ontwikkeling van het graveren van koperen platen.

A Bricklaners Bill van Joseph Champion

Humility van E.Austin


1) De positie van Engeland als voornaamste economische macht

De nederlaag van de Spaanse Armada in 1588 gaf Engeland de controle over de zeeën, wat een beduidende toename van de handel betekende. Tegen het einde van de 17de eeuw was Engeland commercieel gevestigd.
  • Met de opkomst van een nieuwe zakenklasse ontstond de noodzaak aan een ander schrift, dat snel kon geschreven worden. Dit schrift verving de verschillende bastardaschriften en humanistische handschriften, ook de cursief, die tot dan toe in handelskringen over heel Europa waren gebruikt. In Engeland kreeg de Roundhand algauw de voorkeur als zakelijk schrift, omwille van zijn duidelijkheid, snelheid en leesbaarheid. De geoefende schrijver kon zijn veer (pen) zeer snel over het blad bewegen. Voor het eerst konden alle letters in een woord onderling met elkaar worden verbonden, wat het tot een snel en praktisch handschrift maakte. Tegen het midden van de achttiende eeuw was de copperplate het meest gebruikte schrift.
  • In de 17de en 18de eeuw verkreeg de copperplate ook de status van kunstzinnig schrift dat met zijn indrukwekkende stijl in het bijzonder geschikt was voor de zakelijke en privécorrespondentie van de hogere klassen.

Burijn
Verschillende burijnen

Schrijfoefeningen met spitse pen

Zwelljn met de spitse pen
Liberty van J. Champion
Stalen pennen  van Heintze & Blanckertz
Hoe een veer versnijden2) De ontwikkeling van het graveren van koperen platen

Hoewel het cursieve schrift aanvankelijk een snel geschreven versie van de humanistische minuskel was, ontwikkelde het zich in de 16 de eeuw tot een formeel, zelfstandig schrift met een naar verhouding langzamere ductus. In 1574 werd een handleiding voor het cursieve schrift gedrukt, die eerst met een burijn op koperplaat werd gegraveerd. Het schrift dat voor deze gegraveerde vorm werd ontwikkeld, leidde samen met het gebruik van een smallere pen en een hellende schrifthoek tot een nieuw handschrift: de copperplate of Anglaise.
  • Als hulpmiddel bij het onderwijs, om hun vaardigheid te tonen en om leerlingen en klanten te werven stelden de schrijfmeesters voorbeeldboeken samen. Het Italiaanse en Spaanse overwicht in de productie daarvan werd na 1600 in Noord-Europa doorbroken.

  • Terwijl de oudere schrijfboeken van houtsneden waren gedrukt, ging men de voorbeelden nu in kopergravure uitvoeren. Alhoewel de houtsnijders de geschreven voorbeelden dikwijls bewonderenswaardig wisten te benaderen, had de kopergraveur de mogelijkheid het schrift nauwkeuriger te volgen, te corrigeren en zelfs 'nog mooier te maken' door gebruik te maken van een 'burijn', waarmee hij in de koperen plaat stak of graveerde.
    Haardunne haaltjes, vloeiend zwellende lijnen en gespannen lussen gaven de reproducties nog meer scherpte en contrast dan de geschreven voorbeelden.

  • Een schrijver, die de brede pen hanteerde, kon de perfectie van zo'n geflatteerde kopergravure niet bereiken. Wilde hij dergelijke figuren in doorlopende lijnen trekken dan moest de pen spits gesneden zijn en luchtig over het papier worden gevoerd. De zwellijnen kon hij alleen realiseren door de druk op de spitse pen te verhogen en weer weg te nemen. Het lijncontrast, dat de brede pen bij een juiste hantering vanzelf weergeeft waar dat nodig is, moet bij een spitse pen met extra druk bewust worden ingevoerd.


Samenstelling: Godelief Tielens

                                            Top                                  


Bronnen:
Calligraphie, L'Aventurine, ISBN 2-84190-025-8
Calligraphie, Claude Mediavilla,ISBN 2-11-081135-8
De kunst van het kalligraferen, David Harris, ISBN 90-213-2403-2
Kalligraphie Die stille Kunst eine Feder zu führen, Andreas Schenk, ISBN 3-85502-375-1
Mastering Copperplate Calligraphy A step-by-Step Manual, Eleonor Winters, ISBN0-517-10134-3
Over letters en schrift en de beginselen van het schrijven, Fons van der Linden, ISBN 90-213-0755-3
The Universal Penman Engraved by George Bickham London 1743, ISBN 0-486-20616-5