Terug naar ABRACADABRA  

ABRACADABRA

Abraxas
Abraxas

Verschillende theorieën over de bron van de toverspreuk.

1) De bezweringsformule vindt zijn oorsprong in de Joodse mystieke leer van de Kabbala. Het woord zou een verbastering zijn van de Hebreeuwse woorden: 'Abarah k'Dabarah' d.w.z. 'Ik schep terwijl Ik spreek'.

2) Sommigen denken dat het woord een samenvoeging is van het Hebreeuwse woord ha-brachah of 'de zegenspreuk' (in deze kontekst gebruikt als eufemisme voor 'de vervloeking') en dabra, een Aramese vorm van het Hebreeuwse woord dever of 'pest'. Meerdere Hebreeuwse woorden tonen gelijkenis.

3) Abracadabra was de naam van een demon (één van de zovelen in de antieke wereld), die regelmatig moest bestreden worden.

4) Abracadabra zou van het Griekse Abrasadabra, gebasserd op het woord Abrasax afkomstig zijn. De Griekse hoofdletter 'S' of sigma werd verward met de letter 'C' en als 'K' uitgesproken. Deze versie lijkt aannemelijk omdat de Griekse versie van Abraxas 'Abrasax' is.

     

 

5) Abracadabra kan als magische formule verwant zijn aan het geheime woord ‘abraxas’, dat gevonden werd op vele amuletten uit de laatste jaren van het Romeinse Rijk. Men denkt dat ze toebehoren aan de Gnostici (Alexandrië) of de Egyptenaren. De Gnostici beschouwden de god Abrasax (ook wel Abraxas genaamd) als hun belangrijkste godheid.

6) Abraxas was een magische god in de oudheid. Men beweerde dat zijn naam magische krachten bezat. Deze naam symboliseerde de goddelijke zonnecyclus in één jaar en daarom werd Abraxas gezien als de God of de Heer van de Tijd. In de Griekse Numerologie levert abraxas het getal 365 op want        

a=1  +  b=2  +  r=100  +  a=1  +  x=60  +  a=1  + s=200  =  365

Abraxas werd afgebeeld als een mensenlichaam  met de kop van een haan. In de ene hand heeft hij een zweep vast, in de andere hand een schild. Zijn benen worden afgebeeld als slangen. De godheid werd weer populair nadat Carl Jung hem in zijn Gnostisch werk 'The Seven Sermons to the Dead' centraal stelde.

ABRAXAS
ABRAXAS
ABRAXAS
7) Een zevende theorie beweert dat de spreuk is samengesteld uit de beginletters van de Hebreeuwse woorden Ab (vader), Ben (zoon) en Acadsch (heilige geest).
Vooral in de middeleeuwen was het dragen van de abracadabraformule zeer populair. Tijdens de grote pestplaag (1665) werden massaal amuletten gedragen om infectie tegen te gaan. Tegelijkertijd moest de amulet ook geluk brengen en bescherming bieden tegen het boze oog.
Tegenwoordig wordt het woord ook gebruikt door moderne tovenaars en goochelaars. Ogenschijnlijk roepen ze paranormale of supernatuurlijke krachten op om hen te helpen bij hun trucs en illusies.
In onze taal betekent abracadabra onzin of wartaal.

"Het is abracadabra, d.w.z. het is wartaal, onzin, onverstaanbare taal, fr. hd. eng. abracadabra; volgens sommigen afgeleid van het Grieksche ABRACADABRA , waarin de C, een oude vorm voor de , is genomen voor eene K. Men meent, dat gnostieken dit woord gevormd hebben van het gr. of (waarvan de verschillende letters ieder een getal aanduiden, wier gezamenlijke waarde 365 is en waarmede de 365 openbaringen der Godheid worden bedoeld) en het Hebreeuwsche dabar, woord. Eigenlijk verstond men onder dit abracadabra een tooverspreuk, bestemd om op perkament geschreven aan een vlasdraad om den hals gedragen te worden als middel tegen koorts, kiespijn, enz. In den vorm waarin de letters geplaatst worden, kan men het denkbeeld van verminderen herkennen." "Ook konden de beginletters worden weggelaten. Daar deze onder elkaar geschreven woorden onverstaanbaar zijn, kreeg ‘abracadabra’ de beteekenis van wartaal, onzin, in welken zin ik dit woord bij ons aantrof bij Tuinman I, 247; C. Wildsch. III, 158: ‘Hevige, tedere, belanglooze liefde’ is voor haar abra cadabra; Janus, 48; 165. 2)
Zie Hatzfeld, 10 b; Woordenschat, bl. 7; Baumeister, Denkmäler des Klassischen Altertums I, bl. 1-2, waar eenige beschrijvingen van abraxoïden (amuletten) gevonden worden."
In de verhalen over Harry Potter van de Engelse schrijfster J. K. Rowling komt de term voor in de vorm Avada Kedavra.
Bij Pokémon bestaan er twee wezens: Abra en Kadabra genaamd.

Samenstelling: Godelief Tielens

Bron:  -  Het sceptische woordenboek (Robert Todd Carroll)
Bron:  -  Grote Winkler Prins

Bron:  -  Wikipedia, de vrije encyclopedie en diverse aanvullingen vanaf websites op het internet