Terug naar ABRACADABRA 

ABRACADABRA

A   B   R   A   C   A   D   A   B   R   A
A   B   R   A   C   A   D   A   B   R
   A   B   R   A   C   A   D   A   B  
  A   B   R   A   C   A   D  A 
A   B   R   A   C  A   D
  A   B   R   A   C  A
  A   B   R   A   C
  A   B   R   A
   A   B   R
     A  B
     A

Abracadabra is de naam van een oude bezwerings- of toverformule. Het woord werd gebruikt om op magische wijze welwillende geesten op te roepen ter bescherming tegen allerlei ziektes.

 In de 2de eeuw na Christus beschreef Q. Serenus Sammonicus, beroemde Gnostische lijfarts van de Romeinse keizer Caracalla (211-217), de term abracadabra voor het eerst in zijn leerdicht De Medicina Praecepta. Tot in de late middeleeuwen werd deze verzameling van huismiddeltjes veel geraadpleegd.

Sammonicus schreef zijn patiënten deze magische abracadabraformule voor om koorts en ontstekingen te verdrijven. Het woord werd op een stukje perkament geschreven in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, met de punt naar beneden. Het geheel werd in de vorm van een kruis gevouwen of in een koker opgeborgen en aan een linnen of vlassen draad om de hals gehangen. Na negen dagen, vóór zonsopgang, moest men de amulet over de schouder gooien in een rivier, die oostwaarts stroomde.

Nederlandsche Volksboeken XII, bl. 23:" Also heeft hy oock van den Herono Semmonico geleert, dat hy die woorden Abracadabra op een briefken schreef, ende altijdt een letter achter liete, ghelijck ghy hiersien meucht. Ende hier na eenen crancken, die het feber ofte coude hadde aen den hals hienge, gelijck hem nu dat woort alleynsken met een letter verliest, also soude ook het feber alle dage afnemen ende vergaen."

In theorie symboliseren de afnemende letters (het woord wordt steeds kleiner) een trechter. Door het dragen van de bezweringsformule verloor de geest van de ziekte dag na dag zijn greep op de patient om uiteindelijk via deze symbolische trechter het lichaam te verlaten.

 Er bestaan twee varianten waarop de letters konden geschreven worden.

1.

A B R A C A D A B R A
B R A C A D A B R
R A C A D A B
A C A D A
C A D
A

In elke regel vallen de eerste én de laatste letter weg. Je kan het woord langs alle zijden als abracadabra lezen en het geheel vormt een gelijkzijdige driehoek.
2.

A   B   R   A   C   A   D   A   B   R   A
A   B   R   A   C   A   D   A   B   R
   A   B   R   A   C   A   D   A   B  
   A   B   R   A   C   A   D   A  
   A   B   R   A   C   A   D  
   A   B   R   A   C   A  
   A   B   R   A   C  
   A   B   R   A  
  A   B   R  
   A   B  
  A

In deze variant valt alleen de laatste letter weg bij elke regel. De elf rijen zouden verwijzen naar de goddelijke wet. De A is de oerklank en werd beschouwd als de adem van god. 'De wet van god wordt door de letters, die in elke regel wegvallen, en door de letter A op de aardse wezens overgedragen'.
Deze techniek van 'verminderen' is heel oud. Sommigen verwijzen naar een vergelijkbare kabbalistische geneeswijze voor blindheid, waarbij de naam van Shabriri, de demon van de blindheid, op eenzelfde manier wordt verminderd.


TOP