Geleide oefening: Tekstinterpretatie van Artikel 1 uit 'De universele verklaring van de rechten van de mens.'
"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich tegenover elkaar in een geest van broederschap te gedragen."