Je kan zelf de achtergrondkleur van de pagina instellen.

   
                        HOME  of  vorige      

CODEX GIGAS of DUIVELSBIJBEL2. Het werk van de duivel?

Volgens de legende werd het boek in de dertiende eeuw geschreven in een klooster in de historische regio Bohemen. 'Een van de monniken overtrad de kloosterregels. Om aan zijn zware straf te ontkomen - levend ingemetseld worden - stelde de monnik zijn superieuren voor om in één nacht een boek te schrijven 'waarin alle kennis van de wereld zou worden verzameld'. Hij ging aan de slag, maar tegen middernacht realiseerde hij zich dat dit een onmogelijke opdracht was. Hij sloot een pact met de duivel en verkocht hem zijn ziel. Met satans hulp lukte het de monnik een 640 paginas tellend boek te maken. Als dank schilderde de monnik op pagina 290 een kleurrijk portret van Satan.'

Medewerkers van de Nationale Bibliotheek in Zweden menen dat de afbeelding van Satan in het boek een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de mythe rond de Codex Gigas. In middeleeuwse boeken werden wel vaker afbeeldingen van de duivel in boeken geplaatst, maar doorgaans waren die afbeeldingen een stuk kleiner. In de Codex Gigas vult de afbeelding een hele pagina.

Zdenek Uhlir, een deskundige op het gebied van middeleeuwse manuscripten, denkt dat de codex inderdaad door een Benedictijnse monnik uit een klooster in Podlažice (een stad op ongeveer 100 kilometer van Praag) geschreven is in de dertiende eeuw, maar dat de schrijver in kwestie waarschijnlijk meer dan twintig jaar moet hebben gespendeerd aan zo'n monumentaal werk.

Het verhaal over de monnik en de duivel is nooit bewezen. Officieel is zelfs onbekend wie het boek heeft geschreven. De mythe die rond het boek is ontstaan toont aan dat de enorme grootte van het manuscript mensen in die tijd erg verbaasde. Men dacht dat de maker het hele boek niet in z'n eentje kon hebben vervaardigd. Daarom kreeg de schrijver buitenaardse krachten toegedicht.

Het boek mag niet verward worden met de satansbijbel, die tegenwoordig door praktiserende satanisten wordt gebruikt.

De duivel uit de Codex Gigas

      Een halve meter hoge afbeelding van de duivel op pagina 290 in de Codex Gigas.

 Lees verder

TOP